SYSTEMATISKT ARBETE FÖR

HÅLLBARHET

Vi bidrar till hållbar utveckling genom innovativa lösningar och arbetssätt och är med i en utveckling som tillfredsställer dagens behov för allt och alla. Vi vill vara i framkant genom att leverera lösningar som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara. Vi har ett systematiskt arbetssätt gällande en bra miljö, kvalitet, hälsa, arbetsvillkor, jämställdhet och god utveckling.

KVALITET

Kvalitet för oss är att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar genom:
 
 • Noggrannhet.
 • Alltid sträva efter att göra rätt ifrån början.
 • Regelbundet göra egenkontroller.
 • Rätt tjänst i rätt tid.

VI ARBETAR MED HÅLLBARHET GENOM:

 • Ekonomiskt tänk, för allt och alla.
 • Ständigt förbättra våra processer genom att minska och ta bort onödiga moment.
 • Använda material från ett hållbarhetsperspektiv, som är bra och håller länge.
 • Använda el från fossilfri källa.
 • Ständigt förbättra och förnya vår maskinpark.
 • Främjar goda arbetsvillkor.
 • Projekt- och arbetsmiljöplan.
Förfrågan